Pracovní tipy pro hlídání dětí

Robeeto je online tržiště služeb, které propojuje nabídku s poptávkou. Je to výjimečná příležitost jak si přivydělat peníze ke studiu, k mateřské dovolené, k důchodu ale také k vašemu současnému zaměstnání. Rovněž nabízí příležitosti pro ty, kteří hledají určitou službu ve svém okolí – od doučování až po zednické práce.   

Máte u nás účet, vyšperkovaný profil a přišla vám první poptávka na hlídání dětí? Velice jsme rádi, že vám tato platforma pomáhá k lepším finančním zítřkům. Níže uvádíme pár pracovních tipů a triků pro hlídání dětí, aby vaše začátky byly co nejsnadnější. 

 

První informativní schůzka 

První schůzka by měla být spíše informativní a kratší. Během ní byste měli zjistit jak se dítě chová a zda by si dokázalo zvyknout na vás jako na cizí osobu. Během této doby zjistíte, zda jste ochotní hlídat toto dítě (některé se mohou projevit jako velmi náročné). 

Musíte si dát dokupy všechny důležité informace (nejen) o dítěti: 
Jaký má denní režim? 
V kolik jí? Jak jí? Co má/nemá rádo?
V kolik spí? Jak spí? Co má/nemá rádo?
Oblíbená hračka, aktivita? 
Jaké má kroužky? Kdy, kde? 
Další výchovné specifikace? (žádné sladké před hlavním jídlem, apod..) 
Zdravotní stav – léky? Nemoci? Alergie?
Sebeobslužné návyky – co dítě zvládá? Nezvládá? 
Jak se chová? Je socializované? Dokáže si zvyknout na cizího člověka? Jak reaguje na změnu, na rozkazy? 
Co smí? Co v zásadě nesmí? Jaké jsou tresty? Jak jej uklidnit? Co na něj platí/neplatí?
Od kdy do kdy má být hlídání? 
Kdy rodiče chodí z práce? 
Budou u hlídání přítomni? 

 

Vždy respektujte pokynů zákonných zástupců

Hlídání dětí není snadný přivýdělek. Musíte mít správné předpoklady na to, hlídat zcela cizí dítě. Když je máte, vedle toho je nutné respektovat výchovu a pokyny zákonných zástupců. Ať už s jednáním víceméně souhlasíte či nesouhlasíte. 

Ovšem, pokud nastane vyhrocená situace anebo se vám vysloveně nelíbí styl výchovy a odmítáte pokyny rodičů, je rozhodně na místě ukončit spolupráci. 

 

Právní zodpovědnosti 

Pokud v rámci hlídání musíte chodit vyzvedávat dítě ze školky, školy anebo kroužků, je nutné sepsat pověření vyzvedávání dítěte za jinou osobu. Tento dokument vám mohou vystavit i ve školce anebo škole. Vytisknout si ho můžete i doma. 

Pověření k vyzvedávání dítěte z ……………………………………………. jinou osobou

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
já: ………………………………………………………,
narozen/a …………………………………….,
bytem: …………………………………………,  

dále jen „zákonný zástupce dítěte“

POVĚŘUJI vyzvedáváním mého syna/mé dcery………………………………………………………….:

Jméno pověřené osoby:………………………………………………………..č. OP: ……………………………
bytem:…………………………………………………………………… tel. číslo……………………………………..
vztah pověřené osoby k dítěti: ……………………………………………………………………….

Toto pověření je platné na dobu určitou od  ……………………….. do ………………………….

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě zákonného zástupce od chvíle jeho převzetí.

2) Pověřená osoba prohlašuje, že je si vědoma právní odpovědnosti vůči dítěti zákonného zástupce.

3) Zákonný zástupce i pověřená osoba berou na vědomí, že pedagogický pracovník mateřské školy je oprávněn ověřit totožnost pověřené osoby při předávání dítěte.

4) Pokud pověřená osoba odmítne součinnost při ověření její totožnosti, nebude dítě pověřené osobě předáno.

5) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní jednání vyzvednutí dítěte z MŠ, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti.

V …………………. dne: …………………………………….

……………………………………….                    ……………………………………….

podpis pověřené osoby                                                podpis zákonného zástupce       dítěte

Spokojených maminek, studentů, důchodců a pracujících, kteří si přivydělávají díky tomu, co je baví

Služeb na jednom místě - každý si vybere oblast, která ho baví